Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Publikationer

326-350 av 788 resultat
Exportera:

2016


2015


Faktablad2015Öppen tillgång

Hygrocybe ingrata

Kautmanova, I; Knutsson, T; Krikorev, Michael et al.

Faktablad2015Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Hygrocybe citrinovirens

Kautmanova, I; Knutsson, T; Krikorev, Michael et al.

Bokkapitel2015Vetenskapligt granskad

Phylum Nemertea

Strand, Malin; Sundberg, Per.;Thorp, JH (red.);Rogers, DC (red.).

2550