Skip to main content

Publications 21-30 out of 40

Twengström Eva, Larsson Hans, Sigvald Roland, Andersson Björn, Bång Ulla, Nilsson Christer, Göran Gustafsson, Cecilia Lerenius, Peder Waern, Lennart Johnsson, Stig Andersson, Magnus Sandström, AnnCharlotte Wallenhammar, Marianne Wikström, Torbjörn Ewaldz, Gunilla Lindahl-Larsson, Johan Bjiärsjö  2004  Behovsanpassad bekämpning av skadegörare i jordbruksgrödor 2004  Factsheet 
102550