Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Publications

51-75 out of 139 results
Export:

2011


2010


Book chapter2010

Viltmiljöerna

Månsson, Johan; Bergström, Roger; Emanuelsson, Urban et al.;Danell, Kjell (ed.); Bergström, Roger (ed.).

Book chapter2010

Åtgärder – öka vilttillgången

Widemo Fredrik, Helldin Jan Olof, Göransson Görgen, Spong Göran, Thulin Carl-Gustaf, Andren Henrik, Weinberg Ulf, Månsson Johan, Bergström Roger.;Danell, Kjell (ed.); Bergström, Roger (ed.).

Book chapter2010

Viltet

Danell, Kjell; Bergström, Roger; Elmberg, Johan et al.;Danell, Kjell (ed.); Bergström, Roger (ed.).

Book chapter2010

Viltpopulationernas storlek

Andren Henrik, Månsson Johan, Lundberg Per, Danell Kjell, Bergström Roger, Göransson Görgen, Thulin Carl-Gustaf, Spong Göran.;Danell, Kjell (ed.); Bergström, Roger (ed.).

Book chapter2010

Viltpopulationer och deras dynamik

Lundberg P, Mörner T, Bergström Roger, Danell Kjell, Elmberg Johan, Ericsson Göran.;Danell, Kjell (ed.); Bergström, Roger (ed.).

Book chapter2010

Förord

Danell Kjell, Bergström Roger.;Danell, Kjell (ed.); Bergström, Roger (ed.).

Book chapter2010

Inledning

Danell Kjell, Bergström Roger.;Danell, Kjell (ed.); Bergström, Roger (ed.).

2009


2550