Skip to main content
Factsheet, 2019

Fosfor – återföring från avlopp till åker med slagg

Caspersen, Siri; Hermansson, Clara

Abstract

Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne som är helt avgörande för tillväxt och skörd. Inom en överskådlig framtid kommer det att bli brist på fosfor. Samtidigt orsakar fosforn övergödning om den hamnar i känsliga vattendrag. Enskilda avlopp är en av källorna till övergödning, men de kan också ses som en potentiell fosforkälla. I ett krukförsök har vi undersökt om avloppsbehandlad slagg från stålproduktion kan användas som gödselmedel, samt hur slaggen påverkar växternas upptag av olika mineralämnen.

Keywords

fosfor, övergödning, avlopp

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:7
Publisher: Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Hermansson, Clara
Alnarp Cleanwater Technology AB

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/100030