Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2001Open access

Utvärdering av skruvpress för småskalig brikettering av rörflen

Nilsson Calle, Burvall Jan, Örberg Håkan, Kalen Gunnar

Published in

BTK-rapport
2001, number: 2
Publisher: SLU-BTK