Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Expeditionsrapport BITS, februari 2019

Lövgren, Olof

Abstract

Expeditionen genomfördes med hjälp av en TV3L bottentrål enligt Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 51 slumpvis utvalda stationer. Totalt genomfördes 47 tråldrag med TV3L bottentrål inklusive sju syrefria hal (definierat som tråldrag som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var för låg dvs. <0,5 ml/l). Samtliga 47 tråldrag används i beståndsuppskattningen inklusive de sju syrefria hal som ingår som 0-fångst i beståndsuppskattningen. Expeditionen täckte delar av områdena SD 25, 26, 27 och 28 . Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt. Under denna undersökning fångades totalt 26 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubbskädda och rödspätta. Hydrografiska parametrar, såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på de flesta trålstationerna. I den här rapporten visas enbart syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön, bottentrålexpedition, biologisk provtagning, hydrografiförhållanden, fiskbeståndsuppskattning

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:8
eISBN: 978-91-576-9664-9
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Coastal and sea areas

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/100110