Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2019

Marknadsföra MER(-)värden

Sadovska, Vera; Mark-Herbert, Cecilia; Ferguson, Richard; Ekelund Axelson, Lena

Keywords

mervärden; marknadsföring; försäljningskanaler

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet