Skip to main content
Report, 2019

NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark

Johnsson, Holger; Mårtensson, Kristina; Lindsjö, Anders; Persson, Kristian; Blombäck, Karin

Keywords

näringsläckage; åkermark

Published in

Ekohydrologi
2019, number: 159
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet