Skip to main content
Report, 2019

NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark

Johnsson, Holger; Mårtensson, Kristina; Lindsjö, Anders; Persson, Kristian; Blombäck, Karin

Keywords

näringsläckage; åkermark

Published in

Ekohydrologi
2019, number: 159
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/100288