Skip to main content
Report, 2019

Expeditionsrapport IBTS, januari 2019

Bland, Barbara; Hjelm, Joakim

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för fisket dagtid. Under kvartal 1 används också en mindre finmaskig trål (MIK) nattetid för provtagning av fisklarver. Under expeditionen genomfördes totalt 45 godkända tråldrag med GOV-trålen, tre i Nordsjön, 24 i Skagerrak och 18 i Kattegatt. Svenska Försvarsmakten medgav tillstånd för fiske på 24 stationer istället för de ordinarie 27 stationerna i Skagerrak. Den totala fångsten uppgick till drygt 13,1 ton och inkluderade 70 fiskarter. Den biologiska provtagningen, som inkluderar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 5 555 otoliter från 11 olika arter. MIK-trålningen resulterade i 60 godkända tråldrag med fångst av bland annat 607 sillarver, 2 skarpsillarver och 12 ållarver.

Keywords

fisk; beståndsuppskattning; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:9
eISBN: 978-91-576-9671-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/100462