Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2018

Bovint norovirus hos unga kalvar i svenska mjölkkobesättningar - prevalens och molekylär epidemiologi

Tråven, Madeleine; Blanco Penedo, Isabel; Axén, Charlotte; Svensson, Anna; Björkman, Camilla

Published in


Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Veterinärkongressen, 2018-11-09--2018-11-10, Uppsala, Sverige