Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Marktäckande, lågväxt vegetation på ställverksmark - en biologisk bekämpningsmetod mot ogräs

Johansson, Jenny

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
2006,
Publisher: SLU, institutionen för markvetenskap, avdelningen för hydroteknik

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Social Sciences

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/10062