Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Expeditionsrapport för 2017 års fiskäggundersökning i Bohusläns skärgårds- och fjordområden

Svensson, Filip; Svenson, Anders; Jakobsson, Peter; Thorvaldsson, Baldvin; Wernbo, Anders; Öresland, Vidar; Wennhage, Håkan

Abstract

I äggundersökningen i Bohusläns skärgårds- och fjordområde som genomfördes under tre veckor (v. 9, 14 och 17) våren 2017 kunde ägg från total 16 olika fiskarter identifieras med hjälp av så kallade genetiska streckkodsmarkörer. Provtagningsområdet sträckte sig inomskärs från Smögen i norr till Marstrand i söder. Tidiga stadier av fiskägg (stadie Ia-Ib), som indikation på eventuell lokal lek identifierades för arterna: torsk, lerskädda, sandskädda, rödspätta, skarpsill och skrubbskädda. Ägg från ytterligare två torskfiskar - vitling och bleka kunde identifieras dock utan att specifika äggstadier kunde bestämmas. Största koncentrationen av torskägg (alla stadier) hittades utanför Brofjorden samt i Gullmarsfjorden och runt ön Lyr mellan Orust och Tjörn. Tidiga stadier av torskägg (stadie Ia-Ib) hittades framförallt utanför Brofjorden och runt ön Lyr. Plattfiskägg hittades över hela provtagningsområdet dock med en viss koncentration av ägg från rödspätta i och utanför Brofjorden.

Keywords

fiskägg; lokala bestånd; lek; torsk; äggstadie; genetisk analys; genetisk streckkod

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:12eISBN: 978-91-576-9675-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet