Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2003

Bioenergi från skogsprodukter. Ett samarbete i Kvarkenområdet genom forskning, försök och uppföljning av dagens kunskaper

Granö, U-P

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2003, number: INFO från projektet 2
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/10072