Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Turbulens i välfärden?: om flyktingmottagandet i Dalarna 2016 : arbetsrapport från ett forskningsprojekt.

Stiernström, Arvid; Waldenström, Cecilia; Hansen, Kjell; Westholm, Erik

Abstract
Keywords

flyktingmottagande; landsbygdsutveckling; offentlig sektor; civilsamhälle

Published in

Urban and rural reports
2019, number: 2019:3
Publisher: Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences