Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Resultat från kontrolltaxering av Riksskogstaxeringens datainsamling 2012-2016

Fridman, Jonas; Wulff, Sören; Dahlgren, Jonas

Keywords

kontrolltaxering; data; skog; Riksskogstaxering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2019, number: 500
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning