Skip to main content
Report, 2019

Resultat från kontrolltaxering av Riksskogstaxeringens datainsamling 2012-2016

Fridman, Jonas; Wulff, Sören; Dahlgren, Jonas

Keywords

kontrolltaxering; data; skog; Riksskogstaxering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2019, number: 500
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/100734