Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2018

Låga marktäckande buskar för offentliga miljöer

Sjöman, Henrik

Abstract

Buskar används flitigt i offentliga planteringar då de inte bara ger fina säsongskvaliteter såsom blomning, fruktsättning, höstfärger etc., utan har även viktiga tekniska och biologiska kvaliteter som är avgörande för en hållbar biologisk mångfald i städer och ekonomiskt hållbara planteringar som inte behöver ständigt återkommande skötselinsatser. I detta faktablad presenteras en introduktion till en av de mest använda växtgrupperna för offentliga miljöer, nämligen låga marktäckande buskar.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:15