Skip to main content
Magazine article, 2006

Ett mekanistiskt perspektiv är inte tillräckligt då vi vill utveckla ett långsiktigt hållbart jordbruk

Rydberg, Torbjörn

Abstract

Nya innovativa metoder och synsätt behövs för att hantera komplexitet och samspel. Vi behöver gå från analys av delar till förståelse av helhet. Då håller inte det mekanistiska och reduktionistiska synsätt som idag råder inom vetenskapen, menar Torbjörn Rydberg, som är docent och forskare vid Institutionen för stad och land samt Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU

Published in

Forskningsnytt om økologisk landbruk i norden
2006, volume: 2006, number: Nr 2, pages: 7-8
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Rydberg, Torbjörn
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10079