Skip to main content
Magazine article, 2006

Vi tar mer och mer från naturen – men blir vi rikare?

Rydberg, Torbjörn

Abstract

De metoder som används idag för att utvärdera energiproduktion och miljökonsekvenser är alltför partiella och kan vara kraftigt vilseledande, varnar Torbjörn Rydberg som är forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk och Institutionen för stad och land vid SLU

Published in

Forskningsnytt om økologisk landbruk i norden
2006, volume: 2006, number: Nr 4, pages: 6-10
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Rydberg, Torbjörn
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Social Sciences
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10080