Skip to main content
Report, 2018

Jämförelser av PEC och PNEC från EFSA med riktvärden och uppmätta halter av växtskyddsmedel i ytvatten

Berggren, Kristina; Boström, Gustaf; Gutfreund, Carola; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Keywords

växtskyddsmedel i ytvatten; nationell miljöövervakning

Published in


Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Berggren, Kristina (Berggren Nieto, Kristina)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Gutfreund, Carola
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101029