Skip to main content
Factsheet, 2003

UTSPRIDNING AV HYGGESRESTER VID FLERTRÄDSHANTERANDE FÖRSTA-GALLRINGEN AV TALLBESTÅND

Nurmi J, Hytönen J, Wall A

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2003, number: INFO från projektet 18
Publisher: SLU-BTK

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Forest Science
Renewable Bioenergy Research

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/10110