Skip to main content
Factsheet, 2003

HUR MÄNGDEN AV VÄXTNÄRINGSÄMNEN OCH VATTENAVRINNINGEN PÅVERKAS NÄR HYGGESRESTER AVLÄGSNAS

Nurmi, J; Wall, A

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2003, number: INFO från projektet 19
Publisher: SLU-BTK

Authors' information

Wall, A
Nurmi, J

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10111