Skip to main content
Factsheet, 2019

Odling av ostronskivling på restprodukter

Hultberg, Malin; Nordström Nilsson, Kajsa; Jonsson, Elin; Persson, Christina

Keywords

odling; ostronskivling; restprodukter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:11
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Nordström Nilsson, Kajsa
No organisation
Jonsson, Elin
No organisation
Persson, Christina
Ecofungi

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101119