Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2019

Odling av ostronskivling på restprodukter

Hultberg, Malin; Nordström Nilsson, Kajsa; Jonsson, Elin; Persson, Christina

Keywords

odling; ostronskivling; restprodukter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:11
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet