Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Tekniska patent om röjning i kombination med tillvaratagande av röjstammar

Nordfjell Tomas, Ligne D

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2003, number: INFO från projektet 20
Publisher: SLU-BTK