Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Växtnäringsförluster från åkermark 2017/2018 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark

Norberg, Lisbet; Linefur, Helena; Andersson, Stefan; Blomberg, Maria

Keywords

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2019, number: 162
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet