Skip to main content
Factsheet, 2004

Förbränning av pellets tillverkade av gallringsvirke

Örberg, Håkan

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2004, number: INFO från projektet 30
Publisher: SLU-BTK

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Renewable Bioenergy Research
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/10123