Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Högsockergräs som foder

Bertilsson, Jan

Keywords

vallfoder; ensilage; mjölkkor

Published in

Svenska vallbrev
2006, number: Nr 3. Maj 2006
Publisher: Svenska vallföreningen