Skip to main content
Magazine article, 2019

Ägande påverkar betalningsviljan

Nilsson, Jerker

Abstract

Smithfield Foods är känt som världens största uppfödare av grisar, världens största slakteriföretag och världens största leverantör av griskött. Därmed är också sagt att företaget har en integrerad verksamhet. Företaget är amerikanskt men har verksamhet också i Mexiko och i tio europeiska länder, främst i sydöstra Europa. Smithfields andel av USAs grisköttsmarknad är 25 procent. Företaget grundades 1936, har 54 000 anställda och en omsättning runt 15 miljarder dollar.

Keywords

företagsekonomi; Smithfield Foods; slakteriföretag; utländskt ägande; betalningsvilja; konsumentundersökningar

Published in

Lantbrukets affärer
2019, number: 2, pages: 38-38

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/101360