Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019Open access

Oetiskt att inte använda modern genteknik

Nilsson, Jerker

Abstract

Etisk Råd kalder det uetisk ikke at bruge gmoafgrøder.” Detta är Danmarks Radios sammanfattning av en rapport, som publicerades i april 2019. Danmarks Etisk Råd består av 17 högt kvalificerade danska forskare inom olika vetenskapsgrenar. Rådet har tidigare genomfört analyser av organdonationer, aktiv dödshjälp, kloning och andra svåra frågor – och senast GMO och CRISPR (http://www.etiskraad.dk/). Studiens utgångspunkt är klimatförändringar, men också svält och hållbarhet. Enligt Parisavtalet får jordklotets temperatur stiga maximalt 1,5 grader över den nivå som rådde under den förindustriella eran. Då måste en areal motsvarande hela USAs yta bli täckt av skog och annan växtlighet, som binder kol i marken. Det blir mindre över till odling. Dessutom räknar man med att det år 2100 finns 11,2 miljarder munnar att mätta gentemot 7,5 miljarder 2017.

Keywords

GMO; klimatförändringar; CRISPR

Published in

Lantbrukets affärer
2019, number: 5, pages: 34-34

    UKÄ Subject classification

    Genetics and Breeding

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/101363