Skip to main content
Magazine article, 2019

Starkt stöd för försvar mot inskränkt äganderätt

Nilsson, Jerker

Abstract

Under de senaste åren har regeringen klämt åt skogsägarna allt mera, delvis tillsammans med aktivister och intresseorganisationer, som åtnjuter finansiellt stöd av regeringen. Det är naturligt att skogsägarna och deras organisationer reagerar. De måste försöka påverka opinionen och därmed politiken. En fråga är att tolkningen av artskyddsförordningen hindrar avverkning på stora arealer. Andra frågor gäller viltvården i relation till skogsbruket, hur turistarrangörer missbrukar allemansrätten samt skogsprogrammet.

Keywords

äganderätt; skogsägare; skogsnäringen

Published in

Lantbrukets affärer
2019, number: 6, pages: 53-53

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Economics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101364