Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019Open access

Starkt stöd för försvar mot inskränkt äganderätt

Nilsson, Jerker

Abstract

Under de senaste åren har regeringen klämt åt skogsägarna allt mera, delvis tillsammans med aktivister och intresseorganisationer, som åtnjuter finansiellt stöd av regeringen. Det är naturligt att skogsägarna och deras organisationer reagerar. De måste försöka påverka opinionen och därmed politiken. En fråga är att tolkningen av artskyddsförordningen hindrar avverkning på stora arealer. Andra frågor gäller viltvården i relation till skogsbruket, hur turistarrangörer missbrukar allemansrätten samt skogsprogrammet.

Keywords

äganderätt; skogsägare; skogsnäringen

Published in

Lantbrukets affärer
2019, number: 6, pages: 53-53

    UKÄ Subject classification

    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/101364