Skip to main content
Factsheet, 2019

Nature and animal assisted interventions

Pálsdóttir, Anna María; Litsmark, Anna; Engel, Laura; Jönsson, Anna; Mugove Mapato, Albert; Wetterberg, Anna; Larsson, Linnéa; Marcuson, Anna; Crawley, Emma; Bellman, Karin; Nygårds, Nanette; Neldeborn, Emma; Gabriel, Amanda; Hansson, Caroline; Hultin, Linn; Mui, Kelvin; Lidfors, Lena

Keywords

nature; animals; interventions; students; human health

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pálsdóttir, Anna María (Palsdottir, Anna Maria)
Engel, Laura
No organisation
Jönsson, Anna
No organisation
Mugove Mapato, Albert
No organisation
Wetterberg, Anna
No organisation
Larsson, Linnéa
No organisation
Marcuson, Anna
No organisation
Crawley, Emma
No organisation
Bellman, Karin
No organisation
Nygårds, Nanette
No organisation
Neldeborn, Emma
No organisation
Gabriel, Amanda
No organisation
Hansson, Caroline
No organisation
Hultin, Linn
No organisation
Mui, Kelvin
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Environmental Health and Occupational Health

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101439