Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Nature and animal assisted interventions : students´ perspective on nature and human health

Pálsdóttir, Anna María; Litsmark, Anna; Engel, Laura; Jönsson, Anna; Mugove Mapato, Albert; Wetterberg, Anna; Larsson, Linnéa; Marcuson, Anna; Crawley, Emma; Bellman, Karin; Nygårds, Nanette; Neldeborn, Emma; Gabriel, Amanda; Hansson, Caroline; Hultin, Linn; Mui, Kelvin; Lidfors, Lena

Keywords

nature; animals; interventions; students; human health

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet