Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2004

Utveckling och trender i svenska ungskogar och deras skötsel

Ligne, D

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2004, number: INFO från projektet 47
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Forest Science
Renewable Bioenergy Research

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/10145