Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Vitalisering av bokar på Hyllie stationstorg

Fransson, Ann-Mari

Abstract

Målet med denna undersökning är att utvärdera statusen hos de bokar som står på Hyllie Stationstorg i Malmö. En näringsobalans i träden kunde konstateras varpå träden gödslades med lättillgänglig kväve samt långtidsverkande gödsel med mycket fosfor och kalium. Jorden förbättrades med biokol och kompost för att den vattenhållande förmågan skulle förbättras, avdunstningen skulle reduceras och för att jorden skulle behålla näring under en något längre tid. Ett år efter behandlingen sågs inga tecken på en ökad stamtillväxt, skottlängd eller ökad bladyta. Det är dock osannolikt att åtgärderna skulle ge effekt så snabbt. Rent visuellt såg dock träden grönare ut den första säsongen.

Keywords

näringsobalans i stadsträd; träd på bjälklag; salt och växtbäddar; Hyllie torg

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2019, number: 2019:5
eISBN: 978-91-576-8964-1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Other Earth and Related Environmental Sciences
  Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/101503