Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Utvärdering av typhalter för skog och sankmark m.fl. markslag i PLC Periodical : Underlagsrapport till Pollution Load Compilation 7

Jutterström, Sara; Stadmark, Johanna; Löfgren, Stefan; Widén Nilsson, Elin; Hellgren, Stefan

Published in

Rapportserie SMED
2019, number: 6
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut