Skip to main content
Report, 2019

Musselodling i Östersjön som miljöåtgärd : nya positiva data från tre pågående EU-projekt

Kiessling, Anders; Futter, Martyn; Elofsson, Katarina; Vidakovic, Aleksandar;

Abstract

Nya resultat visar att musselodlingar i Östersjön har en betydande potential att bidra till att minska övergödningen samtidigt som förutsättningar skapas för en cirkulär ekonomi/produktion. För att ta musselodling till nästa nivå krävs dels ytterligare förfining av den nya tekniken, men framförallt fler och i förlängningen också större odlingar samtidigt som vi måste vidareutveckla alla de initiativ som nu pågår hur näringen kan återanvändas i livsmedelssystemet på ett effektivt och ekonomiskt lönsamt sätt.

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Södertörn University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101709