Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Musselodling i Östersjön som miljöåtgärd : nya positiva data från tre pågående EU-projekt

Kiessling, Anders; Futter, Martyn; Elofsson, Katarina; Vidakovic, Aleksandar

Abstract

Nya resultat visar att musselodlingar i Östersjön har en betydande potential att bidra till att minska övergödningen samtidigt som förutsättningar skapas för en cirkulär ekonomi/produktion. För att ta musselodling till nästa nivå krävs dels ytterligare förfining av den nya tekniken, men framförallt fler och i förlängningen också större odlingar samtidigt som vi måste vidareutveckla alla de initiativ som nu pågår hur näringen kan återanvändas i livsmedelssystemet på ett effektivt och ekonomiskt lönsamt sätt.

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet