Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2005

Slaggbildning i villabrännare vid förbränning av pellets från massaved, gallringsvirke och röjningsvirke

Larsson, Sylvia

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2005, number: INFO från projektet 66
Publisher: SLU-BTK

    UKÄ Subject classification

    Renewable Bioenergy Research
    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/10175