Skip to main content
Factsheet, 2017

Framtidens grönsaksdisk

Fernqvist, Fredrik; Spendrup, Sara; Göransson, Caroline

Keywords

marknad; ekonomi; trädgårdsvetenskap

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:39
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Göransson, Caroline
LRF-Konsult

UKÄ Subject classification

Food Science
Horticulture
Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101776