Skip to main content
Factsheet, 2017

Bärodling i norra Sverige

Enocksson, Anna; Spendrup, Sara

Keywords

bärodling; norra Sverige

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:28
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Enocksson, Anna
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101777