Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Dokumentation från seminariet ”Precisionsodling - avstämning av verksamhet och vision hos olika aktörer”, Skara den 19 april 2006

Delin, Sofia
Delin, Sofia (ed.)

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 5
Publisher: SLU, Avdelningen för precisionsodling

   SLU Editors

  • Delin, Sofia

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/10180