Skip to main content
Other publication in scientific journal, 2010

Den nya Rödlistan har 746 svampar

Dahlberg, Anders; Krikorev, Michael; Hansen, Karen; Jacobsson, Stig; Jeppson, Mikael; Knutsson, Tommy; Kuoljok, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Nordén, Björn; Nitare, Johan; Svensson, Sigvard; Tedebrand, Jan-Olof

Abstract

Den 28 april i år presenterade ArtDatabanken en ny rödlista och med den en reviderad och upp-daterad lista över hotade svampar i Sverige (Gärdenfors 2010). Det är den femte rödlistan för svampar som tagits fram sedan 1990, eller den sjätte om man räknar med listan över hotade svampar i skog från 1984 (tab. 1). Nu är 746 svamparter rödlistade. Antalet rödlistade arter har gradvis ökat sedan de första listorna. I jämförelse med den senaste från 2005 (632 arter) har 36 arter avförts och 150 arter tillkommit (fig. 1). Förändringarna är framförallt en följd av förbättrat kunskapsläge om arternas taxonomi, ekologi, förekomst och utbredning i landet och beror alltså inte på förändringar av det verkliga tillståndet för arterna. Inte minst har alla observationer och ekologiska uppgifter som SMF:s medlemmar under årens lopp bidragit med varit ytterst värdefulla. Vi sammanfattar här resultatet och presenterar i vilka miljöer de rödlistade arterna finns, lite om vilka åtgärder som behövs för att förbättra deras situation samt vad rödlistning innebär och hur arbetet att ta fram rödlistan har gått till.

Keywords

rödlistning; svampar; miljöer

Published in

Svensk mykologisk tidskrift
2010, volume: 31, number: 2, pages: 37-47

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Hansen, Karen
No organisation
Jacobsson, Stig
No organisation
Jeppson, Mikael
No organisation
Knutsson, Tommy
No organisation
Kuoljok, Sonja
No organisation
Larsson, Karl-Henrik
No organisation
Nordén, Björn
No organisation
Nitare, Johan
No organisation
Svensson, Sigvard
No organisation
Tedebrand, Jan-Olof
No organisation

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101854