Skip to main content
Report, 2006

Nationell övervakning av marksvampar

Dahlberg, Anders; Krikorev, Michael

Keywords

nationell övervakning; marksvampar

Published in


Publisher: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges Mykologiska Förening; Svampkonsulenternas Riksförbund

Authors' information

Swedish Species Information Centre
No organisation

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101856