Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Nationell övervakning av marksvampar : utvärdering av ett försök 2005 och med förslag till utformning av en framtida övervakning

Dahlberg, Anders; Krikorev, Michael

Keywords

nationell övervakning; marksvampar

Published in


Publisher: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges Mykologiska Förening; Svampkonsulenternas Riksförbund