Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2018

Kunskapssammanställning

Gerhardt, Karin; Lennartsson, Tommy; Westin, Anna

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2018, number: 2018:14, pages: 55-85 Title: Övergångszoner mellan skogsoch jordbruksmark : ett samverkansprojekt inom miljömålsrådet 2017

Publisher: Jordbruksverket