Skip to main content
Report, 2019

NP-Balans – Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar

Öling-Wärnå, Viveka; Palmborg, Cecilia; Sahlén, Kenneth; Åkerback, Nina; Engblom, Sten; Hahlin, Ann-Sofi; Andersson, Thomas; Fröjdö, Monika; Lillhonga, Tom

Keywords

gödslingseffekt, biogassubstrat, struvitutvinning, biogasrest, växthusförsök, jordbruksförsök, skogsförsök

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2019, number: 2019:6
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Öling-Wärnå, Viveka
Novia University of Applied Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Sahlén, Kenneth
Nilseco
Åkerback, Nina
Novia University of Applied Sciences
Engblom, Sten
Novia University of Applied Sciences
Hahlin, Ann-Sofi
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Andersson, Thomas
Novia University of Applied Sciences
Fröjdö, Monika
Novia University of Applied Sciences
Lillhonga, Tom
Novia University of Applied Sciences

UKÄ Subject classification

Other Chemistry Topics
Environmental Engineering
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101942