Skip to main content
Report, 2006

Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark

Allard Anna, Marklund Liselott, Glimskär Anders, Högström Mats

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2006,
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Nilsson, Liselott
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Glimskär, Anders Ove (Glimskär, Anders)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10195