Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen : en delrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet

Rydberg, Ingrid; Wikström, Lennart; Segerborg-Fick, Ann; Rundqvist, Jan; Kätterer, Thomas; Bodin, Per; Jewert, Jenny

Keywords

jordbruk; Sverige; klimatmål

Published in

IVA-M
2019, number: 508ISBN: 978-91-7082-990-1
Publisher: Kungl. Ingengörsvetenskapsakademien (IVA)

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/102109