Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2019

Lagpigor och döttrar i Orsa vallängder

Larsson, Jesper

Keywords

fäbodar; fäbodkultur; musik; fäbodbruk; vallning

Published in

Dalarna
2019, number: 89, pages: 30-39
Title: Fäbodlandskap och vallmusik
ISBN: 9789187719264
Publisher: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund

    UKÄ Subject classification

    History
    Humanities

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/102298