Skip to main content
Magazine article, 2019

Att äga naturen

Larsson, Jesper

Abstract

Vem har rätt till naturen, skogen och marken? Hur har äganderätt sett ut i Sverige historiskt, och vad grundar sig vår syn på äganderätt på? Den tidigmoderna äganderätten var inte lika strikt som den moderna – ett exempel på ett självorganiserat utnyttjande av allmänningar var fäbodväsendet. Men dessa allmänningar har minskat i takt med den biologiska mångfalden i jordbruksbygderna.

Keywords

äganderätt; naturresurser

Published in

Biodiverse
2019, volume: 24, number: 1, pages: 16-17

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/102299