Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2019

Att äga naturen

Larsson, Jesper

Abstract

Vem har rätt till naturen, skogen och marken? Hur har äganderätt sett ut i Sverige historiskt, och vad grundar sig vår syn på äganderätt på? Den tidigmoderna äganderätten var inte lika strikt som den moderna – ett exempel på ett självorganiserat utnyttjande av allmänningar var fäbodväsendet. Men dessa allmänningar har minskat i takt med den biologiska mångfalden i jordbruksbygderna.

Keywords

äganderätt; naturresurser

Published in

Biodiverse
2019, Volume: 24, number: 1, pages: 16-17

    UKÄ Subject classification

    Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/102299